Privacybeleid

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, vertrouw je ons jouw gegevens toe. Onze eerste zorg is daarom jouw privacy. We starten elk ontwikkelingsproces met de vraag hoe we jouw gegevens veilig kunnen houden. In deze privacyverklaring leggen we in begrijpelijke taal uit welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. We vinden duidelijkheid erg belangrijk voor jou en voor onszelf. 

Devolt B.V. waarborgt jouw eigendom van data. Jouw persoonlijke informatie en data worden niet verkocht aan derden. Bovendien bieden wij een aantal privacyrechten, waaronder inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, overdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken. 

Wij delen enkel noodzakelijke informatie met derden na jouw toestemming. Daarnaast bewaren wij jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Indien je contact met ons hebt opgenomen en een persoonlijk advies van Devolt B.V. hebt ontvangen, bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal vijf jaar. Wanneer je klant wordt, bewaren wij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de wet- en regelgeving. 

Wij nemen uitgebreide beveiligingsmaatregelen. Devolt B.V. treft diverse organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens en privacy te waarborgen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-03-2023. De meest recente versie is altijd te vinden op onze website.

Wat zijn persoonsgegevens volgens de AVG?

De AVG geeft in artikel 4 een definitie van persoonsgegevens: "Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” Dit betekent dat alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een individu persoonsgegevens zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, klantnummer, salarisstrook, foto's, zakelijke telefoonnummers, vingerafdrukken, DNA-materiaal en locatiegegevens.

Wat is de verwerking van persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens omvat alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd, zoals het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, koppelen en verwijderen van gegevens uit onze administratie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens bij Devolt B.V.?

Devolt B.V. en verbonden rechtspersonen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Devolt B.V. persoonsgegevens?

Devolt B.V. verwerkt persoonsgegevens van personen die contact met hen hebben opgenomen of een overeenkomst met hen hebben gesloten, zoals klanten, website-bezoekers en app-gebruikers. Het is niet verplicht om gegevens aan hen te verstrekken, maar voor bepaalde doeleinden hebben zij wel bepaalde gegevens nodig.

Devolt B.V. heeft een gescheiden privacyverklaring voor Werken bij Devolt B.V. met informatie over welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel.

Welke persoonsgegevens verzamelt Devolt B.V. en hoe worden ze gebruikt?

Devolt B.V. verzamelt verschillende persoonsgegevens, zoals gegevens over het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het sturen van een offerte, het afsluiten van een energiecontract, het doen van montagewerkzaamheden, het leveren van ondersteuning en garantie, het sturen van een factuur en het voeren van financiële administratie.

Hoe verkrijgt Devolt B.V. persoonsgegevens?

In de meeste gevallen ontvangt Devolt B.V. de persoonsgegevens direct van de betrokkene. Sommige specifieke gegevens halen ze uit externe bronnen, zoals registratiegegevens, technische gegevens, aanvullende gegevens, feedback en vragen, financiële gegevens etc.

Welke persoonsgegevens deelt Devolt B.V. met derden?

De werkwijze van Devolt B.V. is erop gericht om zo min mogelijk informatie te delen met derde partijen. Informatie wordt alleen gedeeld als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de service, en alleen met partijen die een passend beschermings- en beveiligingsniveau kunnen garanderen.

De systemen van Devolt B.V. zijn gehost op servers van Google Ireland en de apps zijn te vinden op de platformen van Apple en Google. Devolt B.V. maakt gebruik van Mollie als derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen, en geeft gegevens door aan de postbezorger van PostNL om informatie bij de klant te bezorgen. Mails van Devolt B.V. worden verstuurd via Mailchimp. Klanten kunnen ook contact opnemen met de klantenservice via Facebook en Twitter.

Deze derde partijen bevinden zich alleen in landen die door de Europese Commissie zijn aangewezen als landen met een vergelijkbaar beschermingsniveau, of in de VS werken volgens het Privacy Shield framework. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking en bescherming van gegevens, onder andere door middel van EU Model Clauses en de Privacy Shield. Ook wordt overeengekomen dat de gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Devolt B.V. zal de door de klant verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Als de politie bijvoorbeeld gegevens opvraagt in het kader van een fraude-onderzoek, is Devolt B.V. wettelijk verplicht om deze gegevens af te geven.

Verwerkt Devolt B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, het lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, genetische gegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Devolt B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Welke bewaartermijnen hanteert Devolt B.V.?

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens, recht op rectificatie van je persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn, recht op vergetelheid, recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie, recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens als je denkt dat de verwerking van je gegevens door Devolt B.V. onrechtmatig is of als Devolt B.V. je gegevens niet langer nodig heeft, en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Wat zijn mijn privacyrechten bij Devolt B.V.?

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens, recht op rectificatie van je persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn, recht op vergetelheid, recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie, recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens als je denkt dat de verwerking van je gegevens door Devolt B.V. onrechtmatig is of als Devolt B.V. je gegevens niet langer nodig heeft, en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Wanneer kunnen mijn rechten worden beperkt bij Devolt B.V.?

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens kunnen worden beperkt op grond van wettelijke verplichtingen of bewaartermijnen waaraan Devolt B.V. moet voldoen. Als Devolt B.V. jouw aanvraag met betrekking tot de uitoefening van jouw rechten afwijst, geeft het bedrijf altijd een duidelijke reden voor deze keuze.

Welke regels gelden voor Devolt B.V. bij de verwerking van persoonsgegevens??

Devolt B.V. moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Slimme Meters voor Leveranciers 2012. Devolt B.V. moet ook voldoen aan de Gedragscode Consument en Energieleverancier en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe beveiligt Devolt B.V. mijn gegevens?

Bij Devolt B.V. hebben we een breed en doordacht privacybeleid om de beveiliging van jouw persoonsgegevens en privacy te waarborgen. We hebben verschillende organisatorische maatregelen getroffen, waaronder:

Privacy informatie

Waar kan ik terecht met vragen of klachten over privacy?

Als je verzoeken hebt met betrekking tot jouw rechten op het gebied van persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Devolt B.V. Dit kan via ons algemene nummer 085-0060457 of via info@devolt.nl. We streven ernaar jouw verzoek binnen 4 weken te behandelen.

Kan Devolt B.V. haar privacyverklaring aanpassen?

Ja, we kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er veranderingen optreden in de wet of in onze diensten en producten. Dit kan gevolgen hebben voor de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. De meest recente versie van onze privacyverklaring vind je op onze website.

Doe de gratis dakcheck!

Check of jouw dak geschikt is!
Doe de gratis dakcheck in 60 seconden geregeld.
Let's go
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.